Wszystkie GORC de Luxe

107

System prefabrykatów z betonu łupanego składa się z dwuelementowych bloczków słupkowych oraz z bloczków murkowych. Na końcowym etapie produkcji elementy poddawane są procesowi mechanicznego łupania, dzięki czemu powstają niekontrolowane wyłamania. Powierzchnia bloczków upodabnia się do naturalnych pisakowców. Krawędzie bloczków są fabrycznie załamane, dzięki temu tworzą między sobą eltetyczne spoiny nie wymagające fugowania.

Gorc de Luxe GL22
Gorc de Luxe GL22

Jest to system składający się  z dwuelementowych bloczków słupkowych oraz bloczków murkowych, wykonany z imitujacego naturalne piaskowce betonu łupanego.

Gorc de Luxe GL38
Gorc de Luxe GL38

Jes to system składający się z dwuelementowych bloczków słupkowych oraz bloczków murkowych, wykonanego z imitującego naturalne piaskowce betonu łupanego.