Mała architektura

Mała architektura

Mała architektura to pojęcie pod którym kryją się niewielkie obiekty użyteczności publicznej jak np. ławki parkowe, śmietniki, słupki i blokady parkingowe, czy też ogrodowe takie jak altany, fontanny, donice i inne. Elementy te pełnią nie tylko rolę użytkową, ale również estetyczną. Zazwyczaj też nie są to pojedyncze obiekty, a szereg urządzeń i budowli stanowiące spójną całość podnoszące estetykę przestrzeni publicznej.

Funkcje użytkowe małej architektury.

Jak już wspomnieliśmy mała architektura obok wystroju pełni głównie funkcje użytkowe. Są to elementy, które umożliwiają mieszkańcom wypoczynek i rekreację. W tej grupie możemy umieścić ławki z oparciem i bez oparcia, place zabaw, fontanny, piaskownice. Przestrzeń miejska obfituje również w elementy, które pomagają w utrzymaniu czystości. Są to wszelkiego rodzaju śmietniki. Kolejną grupę obiektów stanowią te podnoszące bezpieczeństwo poprzez wydzielenie pewnej przestrzeni np. ruchu kołowego od pieszego np. bariery i zabezpieczenia, słupki drogowe oraz latarnie.

Mała architektura – funkcja podnosząca estetykę przestrzeni publicznej i prywatnej

Oprócz funkcji użytkowych obiekty małej architektury w znaczący sposób mogą podnosić estetykę otoczenia. Dzięki spójnemu projektowi grupy elementów możemy uzyskać harmonię pewnej przestrzeni np. zastosowanie identycznych lub podobnych ławek w całym parku jak również innych elementów otoczenia np. śmietników i latarni. Mogą to być elementy stalowe jak również łączących drewno z metalową konstrukcją kutą lub bardziej nowoczesną z profili zamkniętych.

mała architektura ławki i śmietniki

Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonaniem elementów małej architektury. Z powodzeniem wykonaliśmy i montowaliśmy ławki ogrodowe z oparciem i bez oparcia oraz śmietniki wykonane w stylu nowoczesnym. Fotografie wykonanych prac można znaleźć w naszej galerii

Warto nadmienić, że obiekty małej architektury na terenach prywatnych w odróżnieniu od publicznych (miejskich) nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Dzięki temu mamy sporą dowolność w kształtowaniu własnej przestrzeni, którą możemy aranżować niezwłocznie po podjęciu decyzji bez oczekiwania na dopełnienie formalności. Jeśli potrzebujesz zaprojektować przestrzeń, wykonać ogród oraz elementy małej architektury skontaktuj się z nami. Kobesport to solidny partner w biznesie.

Ograniczenia przy montażu obiektów małej architektury

Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że w prawie budowlanym zostały nałożone pewne ograniczenia na rozmieszczenie i wielkość obiektów małej architektury np. altany nie mogą być wyższe niż 5 m jeśli mają dach dwuspadowy, a jeśli dach ma inny kształt to jej wysokość nie może przekraczać 4m. Liczba obiektów małej architektury nie może być większa niż 2 sztuki na każde 500 m² powierzchni.

Oprócz tego należy zachować odpowiednie odległości od granicy działki:

4 metry – od granicy do ściany altany zwróconej ku granicy, na której znajdują się okna lub wejście do altany.
3 m – od granicy do ściany altany bez okien
1,5 m – od granicy działki jeśli sąsiad usytuował na swojej działce w takiej samej odległości taki sam obiekt.