Ogrodzenia panelowe

Ogrodzenia panelowe

Ogrodzenia panelowe to metalowe lub drewniane przęsła ogrodzenia w postaci lekkich paneli. Łączy się je za pomocą słupków, które są mocowane w gruncie. Najczęściej słupki są betonowane, co dodatkowo wzmacnia całą konstrukcję. Aby podnieść trwałość ogrodzenia pomiędzy słupkami montuje się prefabrykowane cokoły betonowe, które podnoszą ogrodzenie z najbardziej narażonej na uszkodzenia strefy. Oprócz tego cokół zagłębiony częściowo w gruncie uniemożliwia przedostawanie się zwierząt pod ogrodzeniem. Można też spotkać cokoły betonowe wylewane bezpośrednio w gruncie, w których są zatopione słupki konstrukcyjne.

 

Ogrodzenia panelowe cechuje nowoczesny wygląd i niska cena samego ogrodzenia jak również robót montażowych. Dodatkowo wykonanie nie jest zbyt skomplikowane, dlatego często są wybierane przez osoby prywatne, które samodzielnie podejmują się montażu. Jednak pomimo łatwości montażu nie trudno o błędy w wykonaniu, które z czasem mogą pogorszyć jakość ogrodzenia zarówno pod względem estetycznym jak i technicznym. Dlatego nawet w przypadku tego typu ogrodzenia warto skorzystać z usług firm budowlanych, które specjalizują się w wykonaniu tego typu konstrukcji. Jak w przy każdym ogrodzeniu należy odpowiednio przygotować teren, wyznaczyć trasę i poziom ogrodzenia, do czego niezbędne są odpowiednie maszyny i urządzenia. Może się okazać, że koszt ich wynajęcia będzie porównywalny z ceną, w jakiej specjalistyczna firma wykona inwestycję.

 

Ogrodzenia panelowe nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak jeśli wysokość będzie wyższa niż 2,20m niezbędne będzie zgłoszenie w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Warto jednak pamiętać, że ogrodzenie np. wokół domu nie jest uznawane za obiekt budowlany i wystarczy, by znajdowało się w granicach działki. Inaczej jest w przypadku ogrodzenia wokół niezabudowanej działki. W takiej sytuacji ogrodzenie to może mieć charakter obiektu budowlanego i powinno znajdować się w odległości:

 

- 8 m od drogi wojewódzkiej lub powiatowej,

- 6 m od drogi gminnej.

 

Przepisy nie określają odległości, jaką należy zachować pomiędzy ogrodzeniem a granicą działki sąsiada. Ważne jest tylko, aby płot nie przekraczał tej granicy. Postawienie ogrodzenia jest także możliwe w osi wydzielającej działki sąsiadów, jednak wtedy właściciele obu działek muszą wyrazić na to zgodę.

 

ogrodzenia panelowe

 

Zalety ogrodzeń panelowych:

 

- dobra ochrona przed intruzami i zwierzętami,

- odporność na działanie warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne,

- niski koszt materiałów oraz wykonania

- możliwość montażu nawet przez mniej doświadczone osoby

- nowoczesny wygląd, różnorodne wzornictwo paneli